Blog

The latest news from the Lake of Shadows Hotel
Hình ảnh có nhãn Natural landscape

Buncrana

Buncrana (Bun Cranncha) is the largest town in Inishowen and the second largest town in County Donegal in the north west of Ireland. Often called “The Gateway to Inishowen”, Buncrana is a popular tourist resort boasting 5km of sandy beaches. It is the ideal base for exploring the beautiful countryside, the rich cultural heritage and the wide range of attractions that Inishowen has to offer.
 
Chúng tôi không có bài viết tin tức được công bố.

Liên Hệ

Địa chỉ

Grianan Park,
Buncrana,
Co Donegal,
Ireland

Điện Thoại

353 (0) 7493 61005

Email

info@lakeofshadows.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

353 (0) 7493 61005

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách